Ötödik fejezet: A női szerep és kiteljesedése az anyává válással

„Függetlenül attól, hogy melyek és milyenek voltak az ő előzetes motivációi, a gyenge pontjai, a korábbi érzelmi reakciói –amint anyává válik, bizonyos ideig teljesen új lelkülettel fog működni. Ez az anyai tudat elnyomja, kiszorítja a korábbi lelki jelenségeket, és központi helyet foglalva el a nő belső világában, azt teljesen átalakítja.
(…) A születendő gyermek adott ideig bizonyosan meghatározza gondolatait, félelmeit, reményeit, fantáziáit. Befolyásolja érzéseit, tetteit, még a legelemibb érzékelő és információ-feldolgozó rendszerei érzékenységét is. Egy saját gyermek átrendezi a kedvtelések és örömforrások körét; és igen valószínű, hogy részben átalakítja az alapvető értékrendet. Még valamennyi korábbi kapcsolatára is komoly hatással van, azzal a következménnyel, hogy az anya átértékeli közeli kapcsolatait és újrafogalmazza szerepét az eredeti családja történetében.” (Daniel N. Stern. 2007. 7. oldal)
Anna is hasonlóan fogalmazta meg azt, hogy az ő életét is „fenekestül felforgatta” Mónika születése.
Nem sokkal előtte kezdte csak el megtalálni saját identitását, leválni a szülői mintákról, eltávolodni az elvárásoktól és saját belső elvárásai szerint alakulni, kibontakozni. Ezt nehezítette az is –ahogy a 2. fejezetben is írtam- első babáját elvesztette.
Az „új én” élménye máris megkérdőjeleződött: „nem tudtam megtartani, kihordani”.
Az anyává válás az élet minden területén újra írja a szerepeket, viszonyulásokat. Megváltozik a saját anyához, apához való viszony. Általában az anyák közelebb kerülnek anyjukhoz, és távolabb apjuktól. (Daniel N. Stern, 2007.) Változik a társas viszony: „diádból triád” lesz, a férjből apa (Daniel N. Stern, 2007. és (Dr. Bíró S – Dr. Komlóssy P. (szerk) R. Dallos – H. Procter. 1989.)
De az anya, ahogy „kilép otthonról”, máris szembesül a társadalom anyákkal szemben támasztott elvárásaival is. Erről már írtam bővebben a 3.1-s fejezetben.
Úgy gondolom, hogy Annánál az is szerepet játszott lelki válságának kialakulásában, hogy az anyává válás három részes folyamatán –1. „készülődés az anyaságra”; 2. „Anya született”; 3. „Az anya alkalmazkodik” (Daniel N. Stern, 2007.)- még meg nem szilárdult új identitással kellett, hogy végigmenjen, ezért több ponton is azt érezhette, hogy a benne születő új erők „magukkal ragadják”, nem tudja mit csináljon, merre menjen.

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Lelki egészség

OTDK '97: Egyéb tárgyak

Második fejezet: Az eset rövid bemutatása